<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Start

 

Deutsche Version

Nottuln, 13.11.2010 - Wystartował pierwszy etap projektu. Andrzej Skibiński uczy w Nottuln od 9 listopada do 6 grudnia.

„Cześć” – tak powitali Andrzeja Skibińskiego chłopcy i dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Sebastiana w Nottuln-Darup. Emerytowany nauczyciel z Chodzieży rozpoczyna drugą godzinę nauki języka polskiego z czterotygodniowego kursu dla początkujących, w którym dzieci biorą udział dwa razy w tygodniu. Należą do 20 szczęśliwców spośród 32 zgłoszonych dzieci z 3 i 4 klasy tej szkoły, którzy mogą uczestniczyć w tym kursie– trzeba było losować !

Nauka języka polskiego rozpoczęła się nie tylko u nich, ale także w trzech innych grupach

- w grupie uczniów szkół podstawowych

- w połączonej grupie uczniów z klasy 8-ej Realschule i gimnazjum

- w grupie dla każdego w Katolickim Dziele Kształcenia.

We wszystkich grupach są komplety : w kursie uczestniczy łącznie 60 dzieci i dorosłych. Tylko dodatkowo zaoferowany kurs: język polski jako język ojczysty lub język obcy pozostał bez zainteresowania. Wszyscy uczestnicy kursu pracują z podręcznikiem „Język polski dla dzieci” wydanym przez Niemiecko-Polską Współpracę Młodzieży.